Accuphase C-270V 買取価格

Accuphase C-270V プリアンプ

 希望小売価格 ¥580,000(税抜)

 買取価格 ~¥122,000
 ※品物の状態、付属品の有無により買取価格は変動致します。
 細かい傷等での減額は行っておりません。

他社価格相談受付致します
 ご相談の際は最終の買取価格、店舗名をご用意の上ご相談下さい。 
 
    
 

Accuphase C-270V プリアンプ

仕様
■周波数特性
balanced input
(CD、Line):
1.0Hz~300kHz +0 -3.0dB
 20Hz~20kHz +0 -0.2dB
CD、Tuner、Line、
Tape Play:
1.0Hz~300kHz +0 -3.0dB
 20Hz~20kHz +0 -0.2dB
■全高調波歪率 0.005%(全ての入力端子にて)
■入力感度/インピーダンス
入力端子 入力感度 入力インピーダンス
定格入力時 0.5V出力時
Balanced: 252mV 63mV 40kΩ
Unbalanced: 252mV 63mV 20kΩ
■定格出力/インピーダンス
 Balanced output:2.0V/50Ω
 Unbalanced output:2.0V/1Ω
 Tape rec:252mV/100Ω
■ヘッドホン端子 適合インピーダンス:4Ω~600Ω
■S/N・入力換算雑音      
入力端子 入力ショート IHF-A補正 EIA S/N
定格入力S/N 入力換算雑音
Balanced: 110dB -122dBV 94dB
Unbalanced: 110dB -122dBV 94dB
■最大出力レベル(歪率0.005%、20Hz~20kHz)
 Balanced output:7.0V
 Unbalanced output:7.0V
 Tape rec:7.0V
■最小負荷インピーダンス
 Balanced output:600Ω
 Unbalanced output:1kΩ
 Tape rec:10kΩ
■ゲイン Balanced input→Balanced output:18dB
 Balanced input→Unbalanced output:18dB
 Balanced input→rec output:0dB
 Unbalanced input→Balanced output:18dB
 Unbalanced input→Unbalanced output:18dB
 Unbalanced input→rec output:0dB
■ラウドネスコンペンセーター(Volume -30dB)
 1:+3dB(100Hz)
 2:+8dB(100Hz)、+6dB(20kHz)
■アッテネーター -20dB、-30dB、-∞
■使用半導体 トランジスタ:74個
 FET:36個
 IC:25個
 ダイオード:97個
■電源電圧 AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz
■消費電力 18W
■外形寸法 幅468x高さ149x奥行403mm
■重量 22.0kg